Хартиените сламки могат да се рециклират заедно с обикновена хартия или картон. Рециклиране е модерна дума, но нека да разгледаме няколко факта за рециклирането на хартия, които обясняват защо не всички продукти са наистина рециклируеми.

Използването на хартия не вреди на природата – то й помага

Хартията се произвежда от специално посадени за целта дървета. От 2005 до 2015 г. европейските гори са се увеличили с 44 000 кв. км. – това е площта на над 1500 нови футболни игрища всеки ден!

paper-cycle
Кръговратът на хартията
Хартията е един от най-лесните за рециклиране материали и може да се преработва до 7 пъти.

Всяка секунда в Европа се рециклират 2 тона хартия! Това са 73% от общото потребление. Останалите 27% е невъзможно да се рециклират, защото те представляват хартия за хигиенни нужди.

Можем да използваме, колкото си искаме хартия, защото това е най-рециклираният материал в света.

Ако си вземем още един лист за рисуване или си носим обяда в хартиен плик, няма да навредим на природата.

Дори да не се рециклира, хартията е много бързо разградим в природата материал

В природата хартията се разгражда от 2 до 5 месеца.

Консервните кутии от 50 до 100 години.

Пластмасовите бутилки от 100 до 400 години

Найлоновите торбички от 500 до 1000 години.

Стъклените бутилки над 1 милион години.

По-голямата част от енергията, която се използва за производство на хартия е от възобновяеми източници.

Това означава, че енергията, използвана в производството на хартия не замърсява въздуха и околната среда.

Производството на хартия и картон създава работни места по целия свят.

Милиони  жени и мъже работят в хартиената индустрия като мениджъри, дизайнери, инженери, оператори на машини и други.

Как можем да помогнем на природата?

Използвайте хартиени изделия и опаковки, вместо найлонови.

Изхвърляйте отпадъците разделно – хартия, стъкло, пластмаса

Уважавайте природата и я пазете чиста!

Запомнете – цената за рециклиране на непрекъснато нарастващите планини от пластмаса не е включена в цената на продукта, който си купувате от магазина. Затова цената на пластмасовите опаковки и изделия е в пъти по-евтина от тази на подобни продукти от алтернативен материал. Отговорността за правилното събиране и рециклиране на пластмасата е наша!