Пътят на хартията

Кръговратът на хартията

История на хартията Никой не знае кога точно е произведена хартията за първи път. Пътят на хартията започва от производството на древните египетски папируси, които са направени от тръстикови растения. Повечете изследвания сочат, че първата хартия е произведена в Китай