Компостируеми хартиени сламки – лесно ли е да се произведат такива?

Терминът компостируем

Компостирането е процес на разпадане на органични отпадъци, посредством микробно усвояване. При този процес се образува компост (тор). Компостът подобрява и обогатява почвата.
За да се стигне до процес на компостиране, органичните отпадъци трябва да попаднат в подходяща среда с определени нива на топлина, вода и кислород. Ако имаме купчина органични отпадъци, то в нея има милиони микроскопични микроби, които се хранят с отпадъка, преработвайки органичните материали в тор. За да се твърди, че даден продукт е компостируем, той трябва да отговаря на европейски стандарт EN 13432 и/или американския стандард ASTM D6400. И двата стандарта изискват биоразградимите/компостируемите продукти да бъдат изцяло декомпозирани в определена среда за специфично време. Компостируемите продукти трябва да се разграждат без да оставят каквито и да е вредни за околната среда следи.

Компостируеми хартиени сламки са тези сламки, които отговарят на изискванията описани по горе. Масово хартиените сламки се произвеждат с материали, които не отговарят напълно на стандартите за био разграждане. Част от хартиените сламки, които сме тествали изобщо не се разграждат заради високи нива на пластмаса в хартията. Други производители използват специфични лепила, които или забавят или директно спират процеса на компостиране.

С гордост можем да потвърдим, че сламките предлагани от нас са 100% компостируеми!

backyard-composting