Kакво означава даден продукт да бъде биоразградим? Има ли биоразградими сламки?

За да е един продукт биоразградим то той трябва да има възможност да се разпадне (декомпозира) бързо под действието на микроорганизми, като бактерии и плесени. Биоразградимите материали обикновено са остатъци от храна, памук, вълна, човешки и животински отпадъци, продукти произведени от естествени материали, като хартия.
Биоразградими сламки звучи добре, но е важно производството на тези сламки да са спазени необходимите процеси, които все пак позволяват на продукта да се разгради (лош пример в тази насока е сламки, които са направени от ламинирана хартия)

Според WWF през 2050 година количеството пластмаса в океаните и моретата, ще бъде по-голямо от това на морските обитатели.

С думата биоразградим се спекулира много, защото практически в природата всичко е биоразградимо. Основният момент е периода на разграждане. Например една хартиена сламка в природата се разгражда в рамките на два месеца, а пластмасовата сламка се разгражда за около 200 години.

Не е тайна, че пластмасовите продукти за еднократна употреба са лоши за околната среда и особено за морските обитатели. Пластмасовите сламки са на 11-то място сред най-намираните боклуци в океана. Разпадането й отнема около 200 години. Рециклирането им е много трудно, защото са леки и не се изработват от един вид определена пластмаса, която лесно да се преработва. Всяка година 1 000 000 морски птици и 100 000 морски обитатели умират, защото са приели пластмаса.