Някои факти за хартията и хартиените сламки

  1. Хартията се произвежда от дървесина. Дървесината се добива от специално засадени и сертифицирани за целта гори
  2. Хартията е един от най-рециклируемите материали на планетата
  3. Дори и да не бъде рециклирана, хартията не замърсява природата, защото е компостируема и лесно се разгражда
  4. Обикновената хартиена сламка ще се разгради и напълно ще изчезне в природата след около 3-4 месеца
  5. Много производители спекулират със словосъчетанието биоразградим. На практика почти всяко нещо в природата е биоразградимо, но след известен брой години. Например една пластмасова бутилка е биоразградима за 400 години. Поради това не трябва лесно да се доверяваме на всеки, който твърди, че продуктът му е биоразградим.